Archives

 Archives

LIST OF TOPPERS OF AISSE ( CLASS-X)
Serial No.
Name of student
Year
Percentage
1
MOUMITA MAITY 
2005-06 
430/500 
2
A. SANDHYA 
 2006-07
371/500 
3
 H. SRAVANI BAI
 2007-08
441/500 
4
 S. NAYAB RASOOL
 2008-09
467/500 
5 K. VIKAS   2009-10
9.6/10 
6
 C. PAVAN KUMAR
 2009-10
 9.6/10 
7
 RAKESH MENON
 2009-10
 9.6/10 
8 BHAVANA REDDY 2010-11  9.8/10
9 DEEKSHA 2010-11  9.8/10
10 KUSUM KUMAR 2010-11  9.8/10
11 SHASHANK MURTHY 2010-11 9.8/10 
12 SHASHANK AGARWAL 2011-12  10/10
13 MV NIKHIL 2011-12   10/10
14 KAVITHA E NAIR 2011-12   10/10
15 P. NAGA SAI AMULYA 2011-12   10/10
16 RAGHAVENDRA GOUD 2011-12   10/10
17 V. SAISHIVA REDDY 2012-13   10/10

 

 

 LIST OF TOPPERS OF AISSE ( CLASS-XII)
Serial No.
Name of student
Year
Percentage
1
S. SWETHA 
2005-06
775/1000
2
S. SWATHI 
2006-07
835/1000
3
 A. BALA SHANMUKHA
2007-08
415/500
4
 NEERAJ KUMAR

2008-09

 
409/500
5
 PARUL SRIVASTAVA
2009-10
434/500
6
AMAN GUPTA 
2010-11
 
7 K.VIKAS 2011-12 441/500
8 R. BHAVANA 2012-13 448/500
 9  P. LAXMI PRASHANTHI 2012-13 468/500
 10  MV NIKHIL 2013-14  444/500
 11  A NAVEEN 2013-14  503/600
 12  SHIVANI KUMARI 2014-15 424/500 
 13 K. SWAGATHI  2014-15  463/500
 14  ANKITHA JHA 2015-16  437/500
 15  D. ABHISHEK SAI 2015-16  497/600
 16   2016-17  
 17   2016-17